Spoznajte pointu súčasného čistenia obrázok

Iba málo ľudí sa naozaj zaujíma o chémiu a ešte menej sa ju aj učí. Možno by sme si okrajovo vybavili periodickú sústavu prvkov, už ale ťažšie by sme si spomínali na jednotlivé prvky. Napriek tomu chémiu používame na každom kroku a každý deň. Najčastejšie si to uvedomíte pri upratovaní, umývaní, čistení či pri hĺbkovom tepovaní. Aby ste sa lepšie oboznámili s touto oblasťou nášho života, ako firma Topservis – upratovanie a tepovanie Bratislava, Vám ju v niekoľkých pokračovaniach v kocke zhrnieme.  Postupne sa oboznámite z jednotlivými druhmi čistenia, s akými čistiacimi látkami máte pri upratovaní tú česť a aké zlúčeniny kde tu využijete. Postupne Vám bude jasné, čo na čo a prečo funguje či kde sú ukryté aké princípy. Nakoniec sa budete vedieť správne rozhodovať pri výbere čistiacich prostriedkov a jednotlivých technológiách umývania. Porozumiete nálepkám na obaloch prostriedkov a ľahko si vyberiete tie účinné a neagresívne.

Oboznámite sa do hĺbky s čistením a upratovaním, porozumiete jednotlivým procesom. Pochopíte tepovanie sedačiek a kobercov. Podrobnejšie sa pozrieme na samotný proces odstraňovania pomocou nejakej tekutiny s upratovacím prípravkom. Spomenieme si veci o nánose hmoty, ktorý označujeme za znečistenie a prenášame ho na iné miesto.

Využívajte povrchovo aktívne látky

Celé umývanie a upratovanie je založené na povrchovo aktívnych látkach. Bez povrchovo aktívnych látok nevyčistíte do požadovanej miery a nedosiahnete takú kvalitu. Presná definícia podľa EU parlamentu a Rady(ES) č. 648/2004 o detergentoch stanovuje presný popis povrchových aktívnych látok. Povrchovo aktívnu látku chápeme ako každú organickú látku alebo prostriedok, ktorý využívame v detergentoch.

Detergenty potrebujeme pre ich charakteristické povrchovo aktívne vlastnosti a skladáme ich z jednej, alebo viacerých hydrofilných skupín. Tiež ich potrebujeme kvôli jednej alebo viacerým hydrofóbnym skupinám takých vlastností a zložitosti, že im umožňujeme znížiť povrchové napätie vody. S takýmito vlastnosťami následne vytvárame krycie či absorpčné monovrstvy na rozhraní voda/ vzduch a tvoríme emulzie. Niekedy vytvoríme aj mikroemulzie alebo micely na rozhraní voda/ pevný povrch. Stretnete sa aj s označením povrchovo aktívne látky ako tenzidy. Ak to povieme laickým slovom, premiestnime pomocou povrchovo aktívnej látky špinu z čisteného povrchu do vody, ktorú využívame k čisteniu.

V týchto textoch od Európskeho parlamentu a Rady o detergentoch sa dočítate, že všetky látky ktoré pridávame do mydiel, nazývame detergenty. K detergentom tiež radíme tenzidy, ktoré vytvorame pre pranie a iné čistiace pochody. Detergent teda chápte ako zmes tenzidov a ostatných látok. Detergenty nedelte na to, či ich máte vo forme tekutín, prášku alebo zlisované do nejakej formy. V takejto forme ich distribuujeme ku koncovému zákazníkovi.  Aby ste ich voľne predávali, musíte spĺňať ďalšiu podmienku vo forme biologickej rozložiteľnosti. V podstate to chápte, že do každého detergentu musíme pridávať biologicky rozložiteľné tenzidy.