Spoznajte pointu súčasného čistenia obrázok

Iba málo ľudí ešte v škole naozaj zaujímal predmet chémia a ešte menej sa ju chcelo učiť. Možno by sme si okrajovo vybavili periodickú sústavu prvkov, už ale ťažšie by sme si spomínali na jednotlivé prvky. Napriek tomu chémiu používame na každom kroku a každý deň. Najčastejšie si to môžeme uvedomiť pri upratovaní , umývaní, čistení či pri hĺbkovom tepovaní. Aby ste sa lepšie oboznámili s touto oblasťou nášho života, upratovacia firma Topservis Vám ju v niekoľkých pokračovaniach  v kocke zhrnie.  Postupne sa oboznámite z jednotlivými druhmi čistenia, s akými čistiacimi látkami máte pri upratovaní tú česť a aké zlúčeniny sa kde a ako využívajú. Postupne Vám bude jasné, čo na čo a prečo funguje či kde sú ukryté aké princípy. Výsledkom bude, že sa budete vedieť správne rozhodnúť pri výbere čistiacich prostriedkov a jednotlivých technológiách umývania. Budete rozumieť nálepkám na obaloch prostriedkov a budete si vedieť vybrať tie účinné a neagresívne.

Budete mať hlbšiu predstavu o čistení a upratovaní, porozumiete jednotlivým procesom a podrobnejšie sa pozrieme na samotný proces odstraňovania pomocou nejakej tekutiny s upratovacím prípravkom. Pochopíte, že ide o nános hmoty, ktorý označujeme za znečistenie a prenášame ho na iné miesto.

Celé umývanie a upratovanie je založené na povrchovo aktívnych látkach, bez ktorých by čistenie bolo oveľa náročnejšie a nedosahovali by sme takej kvality. Presná definícia podľa EU parlamentu a Rady(ES) č. 648/2004 o detergentoch stanovuje presný popis povrchových aktívnych látok. Povrchovo aktívna látka je každá organická látka alebo prostriedok využitý v detergentoch, ktoré sú charakteristické povrchovo aktívnymi vlastnosťami a sú zložené s jednej, alebo viacerých hydrofilných skupín a z jednej alebo viacerých hydrofóbnych skupín takých vlastností a zložitosti, že im to umožňuje znížiť povrchové napätie vody a následne vytvárať krycie či absorpčné monovrstvy na rozhraní voda/ vzduch a tvoriť emulzie, mikroemulzie alebo micely na rozhraní voda/ pevný povrch. Stretnúť sa tiež môžete s označením povrchovo aktívnych látok ako tenzidov. Ak by sme to chceli povedať laickým slovom, jedná sa o schopnosť povrchovo aktívnych látok premiestniť špinu z čisteného povrchu do vody využívanej k čisteniu.

V týchto textoch od Európskeho parlamentu a Rady o detergentoch sa tiež hovorí, že všetky látky ktoré obsahujú mydlá alebo tenzidy vytvorené pre pranie a iné čistiace pochody sa nazývajú detergenty.  Detergent je teda zmes tenzidov a ostatných látok. Vôbec nezáleží na tom či sú vo forme tekutín, prášku alebo zlisované do nejakej formy.  V takejto forme sa potom môžu distribuovať ku koncovému zákazníkovi.  Aby sa však mohli voľne predávať musia spĺňať ďalšiu podmienku vo forme biologickej rozložiteľnosti. V podstate ide o to, že každý detergent musí obsahovať biologicky rozložiteľné tenzidy.