Chemické látky a čistenie obrázok

V predchádzajúcom pohľade do sveta čistiacej chémie sme si predstavovali tenzidy (povrchovo aktívne látky) a princíp ich pôsobenia pri odstraňovaní špiny z čistených povrchov.  Nejednalo sa o nič zložitého, skôr by sa dalo povedať, že išlo iba o zbežné predstavenie, pre lepšie pochopenie problematiky. Oveľa lepšie výsledky sa však dosahujú, ak v čistiacom procese sa nebudeme spoliehať len na tenzidy, ale skombinujeme ich účinky s účinkami  ďalších látok. Takouto kombináciou sa následne dosahuje viacerých výhod, ako nižšia cena prostriedku, ekologickejší ráz čistila či väčšia efektivita pri samotnej práci.

Najčastejšími pridruženými látkami v čistiacich prostriedkoch k tenzidom bývajú takzvané buildery. Ich funkcia je založená na pomoci pri odstraňovaní tenzidom tým, že zmäkčujú tvrdosť vody. Odstraňujú vápenaté a horečnaté ióny. Výhoda týchto látok je v tom, že nedochádza k negatívnym vzájomným účinkom s tenzidmi.  Celá skupina builderov je veľmi rozsiahla, ale pre orientáciu si môžeme spomenúť napríklad citrany, fosforečnany, fosfonáty či glukonáty.

Na správny účinok čistiacich prostriedkov vplýva aj pH, čo je jeden z ďalších faktorov výrazne ovplyvňujúcich účinok čistenia. Pre čistenie v kyslej oblasti sa do detergentov namiešavajú ako organické, tak anorganické kyseliny ako citrónová, mravenčia, fosforečná či octová, ak sa však vytvárame čistidlo zo zásaditej oblasti, primiešavajú sa  látky ako lúh, amoniak či kremičitany.

Látky primiešavané k detergentov pre väčšiu účinnosť čistidiel

Do prípravkov sa bežne pridávajú solventy a hydrotropy napríklad alkoholy či glykoly. Pre scelenie celého procesu sa ku koncu pridávajú látky ako parfumy, farbivá, látky zabraňujúce poškodeniu pokožky, konzervačné látky a podobne. Celý systém výroby čistiacich prostriedkov je následne zložitý, že pre ľahšiu orientáciu sa začalo používať farebné kódovanie. Čo v laickej reči znamená, že určité objekty sú zaradené do určitých farebných zón, aby na prvý pohľad bolo každému jasné s čím a kedy má upratovať a čistiť. Predchádza sa tak zbytočným nehodám a úrazom.

Jeden príklad pre lepšiu orientáciu

Jednou zo základných farieb farebného kódovania čisteného prostredia je modrá farba. Do tejto oblasti spadajú všetky kancelárie, chodby, haly, atď. Priestory s tvrdými povrchmi, kde sa netreba báť žiadnych nebezpečných látok a je možné umývanie zabezpečovať ručne, alebo čistiacimi strojmi. Do upratovania sa rátajú ako podlahy a steny, tak celé vybavenie vrátane skríň a okien.