Chemické látky a čistenie obrázok

V predchádzajúcom pohľade do sveta čistiacej chémie sme si predstavovali tenzidy (povrchovo aktívne látky) a princíp ako ich využívame pri odstraňovaní špiny z čistených povrchov. Nepredstavujte si to nijak zložito, skôr by sme mohli povedať, že sme si iba zbežne predstavili mechanizmus pre lepšie pochopenie problematiky. Oveľa lepšie výsledky však dosiahnete, ak sa v čistiacom procese nevsadíte len na tenzidy, ale skombinujete ich účinky s účinkami  ďalších látok. Takouto kombináciou následne dosiahnete viacerých výhod. Benefitovať budete s nižšiej ceny prostriedku, ekologickejšieho rázu čistila či väčšie efektivity pri samotnej práci.

Najčastejšími pridruženými látkami v čistiacich prostriedkoch k tenzidom, ktoré nájdete sú takzvané buildery. Ich funkciu zakladáme na pomoci pri odstraňovaní tenzidom tým, že zmäkčujú tvrdosť vody, odstraňujú vápenaté a horečnaté ióny. Využívame ich pre ich toleranciu, vzájomne negatívne neúčinkujú s tenzidmi. Pri čistení využívame celú rozsiahlu skupinu builderov, ale pre orientáciu si spomenieme iba citrany, fosforečnany, fosfonáty či glukonáty.

Na správny účinok čistiacich prostriedkov využívame aj pH. Týmto faktorom výrazne ovplyvňujeme účinok čistenia. Pre čistenie v kyslej oblasti do detergentov namiešavame ako organické, tak anorganické kyseliny. Ako príklady spomenieme kyseliny citrónovú, mravenčiu, fosforečnú či octovú. Ak však vytvárame čistidlo zo zásaditej oblasti, primiešavame látky ako lúh, amoniak či kremičitany.

Látky primiešavame k detergentov pre väčšiu účinnosť čistidiel

Do prípravkov bežne pridávame solventy a hydrotropy ako napríklad alkoholy či glykoly. Pre scelenie celého procesu ku koncu pridávame látky ako parfumy, farbivá, látky zabraňujúce poškodeniu pokožky, konzervačné látky a podobne. Celý systém, ako výrábame čistiace prostriedky, je celkom zložitý. Pre ľahšiu orientáciu sme začali používať farebné kódovanie. Čo laicky povieme, ako zaradenie do skupín. Určité objekty zaraďujeme do určitých farebných zón, aby na prvý pohľad každý chápal, s čím a kedy má upratovať a čistiť. Upratovanie Malacky robíme potom oveľa jednoduchšie. Predchádzame tak zbytočným nehodám a úrazom.

Jeden príklad pre lepšiu orientáciu

Jednou zo základných farieb, ktorú pri čistení používame je modrá farba. Do modrej oblasti zaraďujeme všetky kancelárie, chodby, haly, atď. Priestory s tvrdými povrchmi, kde sa nemusíme báť žiadnych nebezpečných látok a umývanie robíme ručne, alebo čistiacimi strojmi. Do upratovania rátame ako podlahy a steny, tak celé vybavenie vrátane skríň a okien.